פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה (מס' 22) 9.5.1961

מחליטים על:
* אישור שינויים בדירוג שכר עובדי המועצה, לאור בקשת ועד עובדי המועצה.
הפירוט בפרוטוקול המקורי (ב 57-12-0-22).
* גובה אגרת שירותים נוספים לשנת תשכ"ב, ל: בי"ס "ניר", בתי"ס "תלמים" ו"בן זכאי" (ממלכתי-דתי), ביה"ס של אגודת ישראל, ילדי חוץ (מכפר אז"ר ותל ליטוינסקי), גני ילדים בגיל חובה – בקריה ועבור ילדי כפר אז"ר ותל ליטוינסקי, גני ילדים מתחת לגיל חובה , ביה"ס התיכון.
* קבלת הלוואה בסך 20,000 ל"י (באמצעות מפעל הפיס), מתוך התקציב לשנת הכספים 1961/62, לבניית ביה"ס התיכון.
* אישור תקציב בלתי רגיל, לרכישת טרקטור ומכבש בסך 16,850 ל"י, במסגרת השילומים.

משתתפים: כהן (יו"ר), כץ (סגן היו"ר), בוקצין (סגן היו"ר) – חברי ההנהלה
רושם הפרוטוקול: ענבי – מזכיר המועצה, חותמים: כהן וענבי

/// מיכל 59 / תיק 13 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש