פרוטוקול ישיבת המועצה (מס' 26 ) 27.12.1961

פרוטוקול ישיבת המועצה (מס' 26 ) 27.12.1961

* מאשרים את החלטות ישיבת הנהלת המועצה מס' 30 מה 20.12.61 (ב 59-13-0-105), לגבי קבלת הלוואה בסך חצי מיליון דולר – באמצעות חברה לקידום תעשייה ומלאכה, שינויים בוועדת הסעד, החינוך, הספורט ונוער. כן מאשרים את ההחלטה לגבי התקציב הנוסף בסך 5,000 ל"י לבית מרחץ. לאחר דיון ממושך לגבי הצורך לפרסם מכרז לתפקיד מזכיר מחלקת השירותים, הוחלט (בהתנגדות לוינסון, אסלן ושהרבני) להרכיב ועדה, שתבחן את המועמדים לתפקיד ותביא את המועמד לאישור המועצה. כמו כן, מאשרים את הרכב הוועדה לבחירת גזבר המועצה, את הסכם קונסולידציה למבני "פיו" (בי"ס "תלמים"), ואת חוזה השכירות על קיוסק ברחוב יצחק שדה.
* דו"ח ראש המועצה על נסיעתו לחו"ל – הדו"ח הכתוב, כנספח לישיבה ב 56-13-0-106.
* דו"ח על עבודות פיתוח.

משתתפים: כהן (יו"ר), נ. בוקצ'ין , ס. כץ, מ. גצולסקי, ש.צבייר, ז. נוימן,
ו. שהרבני, י. אסלן , י.לוינסון – חברי המועצה
רושם הפרוטוקול: ד. ענבי – מזכיר המועצה, חותמים: כהן וענבי

/// מיכל 59 / תיק 13 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש