פרוטוקול ישיבת ועדת ההצעות (מס' 16) -26.12.1961

פרוטוקול ישיבת ועדת ההצעות (מס' 16) -26.12.1961:

דיווח על הסיור בשני בתי חרושת למדי מים  ב-26.12.61, בו השתתפו כץ, בוקצ'ין, לוינסון, נוימן ומהנדה העירייה.
הוחלט (פה אחד) לקנות 600 מדי מים בבית החרושת "ארד".

חותם: סמי כץ,

/// מיכל 59 / תיק 13 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש