פרוטוקול ישיבת ועדת ההצעות (מס' 13) – 26.10.1961

פרוטוקול ישיבת ועדת ההצעות (מס' 13) – 26.10.1961:

*ממליצים לקבל את הצעת פומרנץ לבניית קיר מגן ברחוב יצחק שדה – ההצעה הזולה ביותר.
שתי ההצעות התקבלו בע"פ בשיחה עם המהנדס אורן ב-16.10.61.
* הוחלט לקבל את ההצעה שתתחייב לבצע בזמן הקרוב ביותר, את הנחת קווי צינורות למטרת סלילת כבישים, באזור המלאכה וברחוב יהודה המכבי. זאת, היות גם שכמעט ולא היה הפרש במחירי ההצעות.
* התקיים דיון לגבי החברה העדיפה לבצע את חפירת התעלות להנחת קווי מים, .באזור המלאכה.

משתתפים:
כץ (יו"ר, בוקצ'ין, לוינסון, נוימן, שקרצי – חברי הוועדה
י. רענן – מזכיר הוועדה
חותמים: כץ ורענן

/// מיכל 59 / תיק 13 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש