קובץ פרוטוקולים של ועדת ההצעות 1961

פרוטוקול ישיבת ועדת ההצעות (מס' 14) 26.10.61

סיכום מסירת עבודה על הנחת קווי מים ברחוב יהודה המכבי – באזור המלאכה:
בישיבה הקודמת החליטה הוועדה למסור את העבודה לקבלן שיתחייב לסיימה בזמן המינימלי – ולזאת התחייבה חברת "אוניקו". הוסכם על הורדה בסך 100 ל"י מהסכום הכללי: 1,733 במקום 1,833.

חותם: ס. כץ, סגן ראש המועצה

פרוטוקול ישיבת ועדת ההצעות (מס' 15 ) 21.12.61

* דווח על ביקור מספר חברי הוועדה בבתי חרושת למדי מים, כדי להחליט למי למסור את ההזמנה של 600 מדי מים נוספים. בוקצ'ין המליץ להתקשר ל"ארד", שיש לו מכון בדק מים עצמאי.
* נערך דיון לגבי העבודה בשיפוץ הבארות של מפעל המים, המתבצעת בימים האחרונים.
לוינסון טען, כי לא מהחכמה היה, להתעלם מאנשים המכירים את מפעל המים וטיפלו עד כה בבארות במשך שנים רבות, ולהכניס שני אנשים חדשים לגמרי בבת אחת – מהנדס ובעל מקצוע טכני. לוינסון מבקש, כי ימציאו לחברי הוועדה את ההצעות המתקבלות, כמה ימים לפני ישיבת הוועדה, כדי לאפשר זמן לעיין בהן לפני הדיון בהן.

משתתפים: סמי כץ (יו"ר), נחמיה בוקצ'ין, גצולסקי, יוסף לוינסון, זלמן נוימן – חברי הוועדה, עמוס אורן – אדריכל, מהנדס המועצה
נעדרו: שהרבני, צבייר
רושם הפרוטוקול: יעקב רענן – מזכיר הוועדה, חותמים: כץ ורענן

פרוטוקול ישיבת ועדת ההצעות (מס' 16 ) 26.12.61

בעקבות החלטת הוועדה מה 21.12.61 , לערוך סיור בבתי חרושת "מימד" ו"ארד" למדי מים, נערך הסיור ב 26.12 בהשתתפות: כץ, בוקצ'ין, לוינסון, נוימן ומהנדס המועצה.
ההחלטה (פה אחד) הייתה, שיש לקנות 600 מדי מים בבית החרושת "ארד".

חתום: ס. כץ, סגן ראש המועצה

/// מיכל 59 / תיק 13 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש