פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה (מס' 30 ) 20.12.1961

* מאשרים קבלת הלוואה בסך חצי מיליון דולר, ממקורות חוץ – באמצעות חברה לקידום תעשייה ומלאכה, לשבע שנים ובהצמדה לדולר.
* מחליטים להעביר לאישור המועצה, שינויים בנציגות סיעת "חרות" בוועדות.
* מאשרים תקציב נוסף בסך 5,000 ל"י לבית מרחץ, שימומן מכספי מענק משרד הפנים.
* מחליטים על פרסום מכרז לקבלת מועמדים למשרת גזבר המועצה ומזכיר מחלקת השירותים, ועל הרכב הוועדות לבחירתם.
* מאשרים הסכם קונסולידציה עם חברת עמידר, לרכישת מבני "פיו" (בי"ס "תלמים").
* מחליטים על עריכת חוזה שכירות עם פישלוביץ, על הקיוסק ברחוב יצחק שדה.

משתתפים: כהן (יו"ר), נ. בוקצ'ין , ס. כץ
רושם הפרוטוקול: ד. ענבי – מזכיר המועצה, חותמים: כהן וענבי

/// מיכל 59 / תיק 13 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש