פרוטוקולים ועדת הצעות (מס' 8) 6.3.1961, (מס' 9) 20.3.1961, (מס' 10) 24.3.1961

פרוטוקול ישיבת ועדת ההצעות (מס' 8) 6.3.1961

* בעקבות בדיקת הצעות מכרז מס' 10, בדבר תוספת שתי כיתות לבניין ביה"ס בגוש 6495 חלקה 255, הוחלט לקבל את הצעת פורת חיים, שהייתה זולה מההצעה השנייה – הצעת האחים גרין.
* בעקבות בדיקת ההצעות לתיקון בריכת האגירה למים מס' 2 (במכרז פנימי), הוחלט להמליץ למועצה לקבל את הצעת וקס ליפשיץ, שהייתה זולה מההצעה השנייה – של מרק משה. את ההכרעה המקצועית, הם משאירים בידי מהנדס המועצה.

משתתפים: סמי כץ (היו"ר), ז. נוימן, שקרצ'י, נ. בוקצין – חברי הוועדה
רושם הפרוטוקול: י. רענן – מזכיר הוועדה, חותמים: כץ ורענן

פרוטוקול ישיבת ועדת ההצעות (מס' 9) 20.3.1961

התקבלו שתי הצעות לסילוק אשפה: הצעה מפורטת של אמבר, והצעה ללא פירוט של מזרחי פרג' – שהייתה זולה ב 25% מהראשונה. אי לכך, כדי למנוע אי-הבנה, הוא התבקש להסבירה. הוחלט, שאם הסבריו יתקבלו, הוועדה ממליצה לקבל את הצעתו.
למחרת, בשיחה עם חברי הוועדה, הוא פירט על מה מבוססת הצעתו.
הוועדה מפנה את תשומת לב המועצה, מה יש לדרוש ממנו מבחינה היגיינית ועמידה בזמנים קבועים.

משתתפים: סמי כץ (היו"ר), לוינסון, שקרצ'י, נ. בוקצין – חברי הוועדה
רושם הפרוטוקול: י. רענן – מזכיר הוועדה, חותמים: כץ ורענן

פרוטוקול ישיבת ועדת ההצעות (מס' 10) 24.3.1961

בנושא המכרז להוצאת אשפה: לאחר שבישיבת המועצה הוחלט להחזיר את הנושא לדיון נוסף בוועדת ההצעות, הוחלט (בהתנגדות בוקצין) להמליץ למועצה למסור את העבודה לאמבר, אם הוא ירד למחיר הזול ביותר בסך 20,250 (שהציע פרג' מזרחי).

משתתפים: סמי כץ (היו"ר), לוינסון, שקרצ'י, נ. בוקצין, שהרבני, נוימן – חברי הוועדה

/// מיכל 59 / תיק 13 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש