פרוטוקול ישיבת המועצה (מס' 25 ) 6.12.1961

מאשרים את החלטות:
* ישיבת הנהלת המועצה מס' 27 מה 24.9.61 (ב 59-13-0-131), לגבי אגרת שירותים בבי"ס התיכון עבור שני ילדים, הנחות לתלמידים לא מדורגים בביה"ס התיכון (כולל לתלמידי חוץ) ובבתי ספר מקצועיים, הזנת הילד 1961/62, זכות חתימה לגבי חשבון בארה"ב, מנהל חברה לקידום ולפיתוח, אישור חוזה עם ד"ר דניאל לשנת הלימודים תשכ"ב ושחרור מהיטל עינוגים.
* ישיבת הנהלת המועצה מס' 28 מה 23.11.61 (ב 59-13-0-91), לגבי שחרור מהיטל עינוגים, ארבע סטיפנדיות לתלמידים מצטיינים מיעוטי יכולת בלימוד באוניברסיטאות בארץ לכל תקופת הלימודים, תקציב הפיתוח לשנת 1961/62 .
לגבי סעיף ב' – "מכירת שטח ציבורי להקמת בית אבות": מחליטים שבניית "בית אבות" תוצע לחברת גרין ולא כפי שהוחלט בישיבה, וכי הקרקע תימכר עבור 2,000 ל"י לדונם.
* ישיבת הנהלת המועצה מס' 29 מה 6.12.61 (ב 59-13-0-92), לגבי ועדת המכרזים וההצעות, ועדת קניות (בהימנעות בוקצ'ין), אישור תקציב בלתי רגיל (לבית הפועל, בית התרבות ובית הנוער העובד, הלוואה בסך 97,000 ל"י לבניית מבני תעשייה זעירה.
* ישיבת ועדת ההצעות מס' 12 מה 17.7.61 (ב 59-13-0-63).
* ישיבת ועדת ההצעות מס' 13 מה 26.10.61 (ב 59-13-0-63).
* ישיבת ועדת הרישיונות מס' 5 מה 9.7.61 .
* ישיבות ועדת הסעד מס' 12 מה 9.7.61 ומס' 13 מה 20.9.61.
* ישיבת ועדת הסעד מס' 14 מה 26.11.61, למעט סעיפים 4, 5, 8, 9, 13, 14, 16 – הדרושים בדיקה נוספת.
* ישיבות ועדת ההנחה ממסים מס' 4 מה 14.9.61 ומס' 5 מה 3.12.61 (את רובן).
* ישיבת הוועדה לקביעת שכר לימוד מה 27.11.61.
* מחליטים על פרסום מכרז על סלילת כביש ברחוב יהודה המכבי (כולל השינויים).

משתתפים: כהן (יו"ר), נ. בוקצ'ין , ס. כץ, מ. גצולסקי, ש.צבייר, ז. נוימן,
ו. שהרבני, י. אסלן – חברי המועצה, חסר: י. לוינסון

/// מיכל 59 / תיק 13 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש