פרוטוקול ישיבת המועצה (מס' 20) 5.6.1961

* אישור החלטות ישיבת הנהלת המועצה מס' 23 מה 27.4.61 ( ב 59-13-0-72), לגבי
הנחה במסים, הלוואות להקמת גן ציבורי על-שם אליעזר רוקנשטיין ז"ל, להקמת מועדון הנוער העובד ולבניית בי"ס אגודת ישראל. כמו כן, לגבי פרסום מכרז להוספת שתי כיתות לביה"ס התיכון, רכישת מניות בחברת ביוב מרכזית והחלפת נציגי ועדות.
* אישור החלטות ישיבת ועדת הסעד מס' 10 מה 26.3.61.
* אישור החלטות ישיבת ועדת הסעד מס' 11 מה 18.5.61.
* אישור החלטות ישיבת ועדת הסעד להנחה ממסים מס' 3 מה 26.3.61.
* תיקון: בפרוטוקול ישיבת המועצה מס' 19, נשמטה תשובת כהן לנוימן, שההופעה אורגנה על-ידי הפועל. חלה טעות בכתיבת ההזמנה ועליה כבר ביקש האחראי סליחה.
.
משתתפים: כהן (יו"ר), כץ (סגן היו"ר), בוקצין (סגן היו"ר), גצולסקי, לוינסון, נוימן, אסלן, שהרבני, צבייר – חברי המועצה
רושם הפרוטוקול: ענבי – מזכיר המועצה, חותמים: כהן וענבי

/// מיכל 59 / תיק 13 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש