פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה (מס' 29) – 4.12.61

פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה (מס' 29) 4.12.1961

* היות ובהתאם לצו הרשויות המקומיות, חייבת ועדת מכרזים והצעות להיות מורכבת רק מחברי המועצה, תבוטל השתתפותם של שני נציגי הציבור ובמקומם ממליצים לצרף את גצולסקי וצבייר, חברי המועצה (סה"כ שבעה חברים).
* בהתאם לצו המועצות המקומיות, האומר שעל המועצה למנות ועדת קניות, ממליצים על הרכבה: בוקצ'ין, כץ ולוינסון.
* מחליטים על אישור תקציב בלתי רגיל, לבניית בנייני ציבור: לבית הפועל 5,000 ל"י, לבית תרבות 10,000 ל"י ולבית הנוער העובד 6,000 ל"י – סה"כ (כולל אשראי קבלני , השגחה , תכנון ואדמיניסטרציה) 30,500 ל"י.
* מחליטים על קבלת הלוואה בסך 97,500 ל"י, לבניית 3,000 מ"ר מבנים ותעשייה זעירה, שתבוצע בשנת התקציב 1962/63.

משתתפים: כהן (היו"ר), בוקצ'ין (סגן היו"ר), ס. כץ (סגן היו"ר) – חברי ההנהלה
רושם הפרוטוקול: ענבי – מזכיר המועצה, חותמים: כהן וענבי

/// מיכל 59 / תיק 13 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש