פרוטוקול ישיבות הנהלת המועצה מה-31.1.1961, מה-14.2.1961, מה-28.2.1961

פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה (מס' 17) 31.1.1961:
* ממליצים על שחרור הופעתו של השחקן מקס פרלמן, מהיטל עינוגים.
* ממליצים על הפעלת שירות איסוף פסולת, שיובא לאישור משרד הפנים, כתוספת לחוק עזר על איסוף האשפה הקיים.
* מבטלים (בהוראת משרד הפנים) את התוספת לחוק עזר להוצאת אשפה תשי"ז – 1957.

פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה (מס' 18) מה 14.2.1961:
* יוכן חוזר-פנייה לתושבים, בקשר לתצרוכת המים ויערך מפקד של בעלי הנכסים, שאינם מעבדים את גינותיהם.
* יותקנו שני תאי טלפון ציבורי – אחד על-חשבון הצרכנייה והשני על-חשבון המועצה.

פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה (מס' 19) מה 28.2.1961:
* ממליצים על שחרור מהיטל עינוגים, את הופעת להקת הבידור "אילון".

משתתפים: כהן (יו"ר), כץ (סגן היו"ר), בוקצין (סגן היו"ר) – חברי ההנהלה
רושם הפרוטוקול: ענבי – מזכיר המועצה, חותמים: כהן וענבי

/// מיכל 59 / תיק 13 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש