פרוטוקול ישיבת ועדת הרישיונות (מס' 4 ) 3.7.1961

* הוחלט לאשר את הבקשות של:
צדוק שמעון – להעברת הרישיון למכירת חלב על שמו, מהשם של ששון חנינה.
אצלן יוסף – קבלת רישיון למכירת עוף חי.
ינטוב משה – קבלת רישיון למכירת משקאות משכרים מחוץ למקום.
נואמה אליהו – העברת רישיון לירקות ופירות על שמו, מהשם של קנטי יהושע.
ברוך אברהם – העברת הרישיון למכירת חלב על שמו, מהשם של איצקוביץ אברהם.
* הולט לדחות מחוסר מקום, את בקשת יחזקאל מנשה לרישיון למכבסה לניקוי יבש,
ואת בקשת יוסף אברהם לרישיון למכירת ירקות.

משתתפים: זלמן נוימן (יו"ר), סמי כץ, יחזקאל אסלן, אלכסנדר רוזנברג – חברי הוועדה
רושם הפרוטוקול: א. שקורי – מזכיר הוועדה, חותמים: נוימן ושקורי

/// מיכל 59 / תיק 13 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש