פרוטוקול ישיבת המועצה (מס' 22 ) 21.8.1961

מאשרים:
* החלטות ישיבת ועדת הנהלת המועצה מס' 26 מה 26.7.61 (ב 59-13-0-86), לגבי
ריהוט ביה"ס התיכון, שכר לימוד מודרג בבתי ספר מקצועיים, שחרור מתשלום דמי שירותים בבית הספר התיכון, ועדת שכר לימוד מודרג (למרות הצעת שהרבני לצרף לוועדה את משה שטנצר מוועד ההורים של בי"ס "ניר", הבקיא בענייני חינוך), הסכם על פעולה להנחלת הלשון.
* קבלת הלוואה על סך 100,000 ל"י – מחצית הסכום לכיסוי גרעון משנים קודמות ומחציתו לעבודות פיתוח (לאחר דיון והצבעה בהצעת שהרבני, להקדיש את כל הסכום לכיסוי הגרעון, כדי שלא יצטרכו לקחת בקרוב הלוואה נוספת).
* קבלת הלוואה בסך 20,000 ל"י, לכיסוי גרעון משנים קודמות, באמצעות משרד הפנים.
* קבלת הלוואה בסך 10,000 ל"י מקרן מפעל חיסכון לתיכון.
* תקציב בלתי רגיל (לשנת 61/62) בסך 61,700 ל"י, להתקנת מדי מים.
* הגשת ערעור ליו"ר ועדת השומה, על מס רכוש אדמת בניין לשנת 61/62 במספר חלקות בכמה גושים.
* העברת זכות החתימה של גזבר המועצה דוד ענבי, בתקופת חופשתו, למנהל מחלקת הגבייה יוסף קניגר.

משתתפים: כהן (יו"ר), מ. גצולסקי, ש.צבייר, ז. נוימן, י. אסלן , ו. שהרבני, – חברי המועצה, חסרים: ס. כץ, נ. בוקצ'ין, י. לוינסון
רושם הפרוטוקול: ד. ענבי – מזכיר המועצה, חותמים: כהן וענבי

/// מיכל 59 / תיק 13 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש