פרוטוקול ישיבת ועדת ההצעות (מס' 11) 19.6.1961

* היות ורק הצעת מלר ושות' התקבלה למכרז הרחבת כביש כניסה משדרת האורנים, בסך 14,870 ל"י, הוחלט להעבירה לבדיקת המהנדס אקרון – היועץ לכבישים של המועצה.
* לבניית קיר דקורטיבי בגן הגיבורים, הוחלט לקבל את ההצעה הזולה מהשלוש – את הצעת פומרנץ. הבנייה תבוצע לפי הוראות המהנדס שלגי.

משתתפים: ס. כץ (יו"ר), בוקצ'ין, אורן, שקרצ'י
חותם: ס. כץ

/// מיכל 59 / תיק 13 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש