פרוטוקול ישיבת ועדת ההצעות ( מס' 12) – 17.7.61

פרוטוקול ישיבת ועדת ההצעות ( מס' 12) – 17.7.61:

*מקבלים את הצעת רוזדזיאל לסיוד ולצביעה, בתנאים מסוימים.
* ממליצים לקבל את הצעת "אשל"  לנגרות 2 כיתות בי"ס, בהיותה זולה מהצעת רובין.
* בגלל אי-בהירות בהצעות למסגרות חלונות לביה"ס התיכון, ממליצים להטיל על המהנדס,
שלא נכח בישיבה, לבחור ביניהן בהתאם להבנתו.

משתתפים:
כץ (יו"ר הוועדה), בוקצ'ין, שקרצי – חברי הוועדה
נעדרו: נוימן, לוינסון, שהרבני, המהנדס אורון – חברי הוועדה
יעקב רענן – מזכיר הוועדה
חותמים: כץ ורענן

/// מיכל 59 / תיק 13 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש