פרוטוקול ישיבת ועדת הכספים (מס' 4) 16.1.1961

איצקוביץ, מנהל מחלקת החינוך, מסר פרטים על הוצאות מחלקתו בשנת הכספים השוטפת, והערכה תקציבית לצורכי המחלקה לשנת הכספים הבאה – בבתיה"ס, גני הילדים, ביה"ס התיכון, הזנת הילדים וקייטנה.

משתתפים: גצולסקי (יו"ר), נוימן, שינא, איצקוביץ
רושם הפרוטוקול: ענבי, חותמים: גצולסקי וענבי

/// מיכל 59 / תיק 13 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש