פרוטוקול ישיבת המועצה (מס' 15) 12.2.1961

* מאשרים קבלת הלוואה בסך 12,250 ל"י לצורך רכישת 350 מדי מים, וסך 7,000 ל"י לצורך התקנתם.
* מאשרים הצעת חוג העזר לאספקת מים (לאחר שהוכנסו בו כל השינויים, עליהם המליץ היועץ לענייני מים אשר על-יד משרד הפנים), אשר ייקרא "חוק עזר לאספקת מים בקריית אונו תשכ"א – 1960" (ב 59-13-0-60).

משתתפים: כהן (יו"ר), כץ (סגן היו"ר), בוקצין (סגן היו"ר), גצולסקי, צבייר, לוינסון, נוימן, אסלן, שהרבני – חברי המועצה
רושם הפרוטוקול: ענבי – מזכיר המועצה, חותמים: כהן וענבי

/// מיכל 59 / תיק 13 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש