פרוטוקול ישיבות הנהלת המועצה (מס' 15) 10.1.1961 , (מס' 16) 17.1.1961

פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה (מס' 15) 10.1.1961:
* ממליצים על הקמת ועדת חג העצמאות, שתרוכז על-ידי ראש המועצה.
* מחליטים להגיש שירות רפואי לכל בתיה"ס וגני הילדים הממלכתיים, ולחדש עת ההסכם עם ד"ר דניאל עד סוף מרץ 61 (הפירוט בפרוטוקול המקורי).
* מציעים את סמי כץ, כבא כוח מטעם המועצה לאיגוד ערים לשירותי כבאות.

פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה (מס' 16) מה 17.1.1961:
* ממליצים על הצטרפות המועצה למפעל הארצי של חיסכון לחינוך על-יסודי, לעידוד לחיסכון בין הורי התלמידים. ההצטרפות מושתתת על חתימת חוזה בין המועצה ובנק הפועלים (יוזם מפעל החיסכון). היא גם מאפשרת קבלת הלוואה מהבנק, למטרת השקעות לצורכי חינוך – עד 40% מהסכום הכולל של החסכונות.
* מציעים לאשר קבלת הלוואה בסך 30,000 ל"י מחברת ביטוח ("הסנה" או חברת ביטוח אחרת), למטרת תשלום חובות המועצה משנים קודמות ולפיתוח גנים בקריה.
* מציעים לאשר תקציב נוסף למועצה הדתית לשנת 1960/61, בסך 450 ל"י. סך זה, מהווה בעיקר את השינוי שבשכר כהונת הרב.

משתתפים: כהן (יו"ר), כץ (סגן היו"ר), בוקצין (סגן היו"ר) – חברי ההנהלה
רושם הפרוטוקול: ענבי, חותמים: כהן וענבי

/// מיכל 59 / תיק 13 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש