פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה (מס' 13) – 13.7.1967

פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה (מס' 13) – 13.7.1967:

* מאשרים את חברות סגן ראש המועצה קרמר בוועדת המנגנון, במקום מנחם גזית שהתפטר מוועדה זאת.
* עם הפעלת השוק החדש, המועצה תכבד את כל התחייבויות כלפי האנשים שהיא התחייבה כלפיהם.
אם יישארו מקומות פנויים, הם יימסרו למקרי שיקום.

משתתפים:
י. כהן – ראש המועצה, ס. כץ, מ. קרמר – סגני ראש המועצה, מ. גזית
ד. ענבי – מזכיר המועצה
חותמים: כהן וענבי

/// מיכל 68 / תיק 10 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש