פרוטוקול ישיבת המועצה (מס' 24) – 25.5.1967

פרוטוקול ישיבת המועצה (מס' 24) – 25.5.1967:

* ראש המועצה מוסר על הנעשה בקשר להפעלת שעת חירום.
* מחליטים על מתן זכות חתימה לגזית ולנוימן, במקום שני סגני ראש המועצה והגזבר (אם ייעדרו בגלל שירות בצה"ל). חתימת ראש המועצה בתוספת חתימת אחד מהשניים, תחייב את המועצה.

משתתפים:
י. כהן – ראש המועצה, ס. כץ  – סגן ראש המועצה
מ. גזית, א. קרפ, י. סמרה, ז. נוימן, י. דאר,  א. שטיינגרטן – חברי המועצה
חסר: מ. קרמר – סגן ראש המועצה
ד. ענבי – מזכיר המועצה, א. אחידב – גזבר המועצה
צילה דגון – רושמת הפרוטוקול
חותמים: כהן ודגון

/// מיכל 68 / תיק 10 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש