פרוטוקול ישיבת המועצה (מס' 30) – 25.12.1967

פרוטוקול ישיבת המועצה (מס' 30) – 25.12.1967:

לאחר דיון ארוך מאד, מחליטים (פה אחד) לקבל הלוואה בסך 3.5 מיליון לירות לכיסוי גירעון מצטבר:
מיליון וחצי מבנק טפחות – ואת השאר מאוצר השלטון המקומי ומחברת כלל (ל-13 שנים).
בנוסף:
* המועצה מחייבת את הגזבר לעמוד בקשר עם "ועדת השלושה" (קרפ, קרמר ונוימן), לגבי קבלת ההלוואה.
* המועצה מאשרת את קבלת ההלוואה, צמוד להחלטה הראשונה.
* הטיפול בחלוקת ההלוואה הנ"ל, נתון לחלוקתה הבלעדית של הוועדה הנ"ל.

משתתפים:
י. כהן – ראש המועצה, ס. כץ , מ. קרמר – סגני ראש המועצה
מ. גזית, ז. נוימן,  א. קרפ,  – חברי המועצה
חסרים: י. סמרה, י. דאר, א. שטיינגרטן – חברי המועצה
ד. ענבי – מזכיר המועצה, א. אחידב – גזבר המועצה
חותמים: כהן וענבי

/// מיכל 68 / תיק 10 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש