פרוטוקול ישיבת המועצה (מס' 18) – 22.2.1967

פרוטוקול ישיבת המועצה (מס' 18) – 22.2.1967:
* תשובת כהן לשטיינגרטן, בדבר העברת שטחים ציבוריים לצורכי בנייה: "הדיון המוקדם בנושא זה הוא בוועדת בניין ערים, ורק אחר כך יובא לאישור המועצה."
* מחליטים לערער על פיטורי 7 עובדים, מתוך רשימת המפוטרים, ומייפים את כוח קרמר וענבי להופיע בפני ועדת הערעורים.
* קרמר מודיע על התפטרותו מראשות ועדת הביקורת, בגין היבחרו לתפקיד סגן ראש המועצה.

משתתפים:
י. כהן – ראש המועצה, ס. כץ , מ. קרמר – סגני ראש המועצה
מ. גזית, א. קרפ, י. סמרה, ז. נוימן, י. דאר, א. שטיינגרטן – חברי המועצה
ד. ענבי – מזכיר המועצה, א. אחידב – גזבר המועצה
חותמים: כהן וענבי

/// מיכל 68 / תיק 10 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש