פרוטוקול ישיבת המועצה (מס' 29) -21.12.1967

פרוטוקול ישיבת המועצה (מס' 29) -21.12.1967:

* מאשרים התקנת חוק עזר בדבר חזיר ובשר חזיר (בהתנגדות ס. כץ ובהימנעות י. כהן).
פירוט החוק בפרוטוקול 68-10-0-55.
* מאשרים קבלת 3 הלוואות, לצורך קונסולידציה וכיסוי חובות – הוועדה עם גזבר המועצה, תדון על סדרי התשלום.

משתתפים:
י. כהן – ראש המועצה, ס. כץ  – סגן ראש המועצה
ז. נוימן,  א. קרפ, י. סמרה, י. דאר, א. שטיינגרטן – חברי המועצה
חסרים: מ. קרמר – סגן ראש המועצה, מ. גזית – חבר המועצה
א. אחידב – גזבר המועצה
חותמים: כהן ואחידב

/// מיכל 68 / תיק 10 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש