פרוטוקול ישיבת המועצה (מס' 27) – 2.10.1967

פרוטוקול ישיבת המועצה (מס' 27) – 2.10.1967:

דאר טוען, שזאת כבר הישיבה השישית שלא קיבלו פרוטוקולים, שאין לקיים ישיבה מבלי להביא לפניה את הפרוטוקולים הקודמים, שהחוק מחייב זאת – והוא מבקש  לדחות את הישיבה.
מחליטים (פה אחד) לדחות את הישיבה ל-15.10.

משתתפים:
י. כהן – ראש המועצה, ס. כץ, מ. קרמר  – סגני ראש המועצה
מ. גזית,  ז. נוימן,  א. קרפ, י. סמרה, י. דאר- חברי המועצה
חסר:  א. שטיינגרטן – חבר המועצה
צילה דגון – רושמת הפרוטוקול
חותמים: כהן ודגון

/// מיכל 68 / תיק 10 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש