פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה (מס' 16) – 14.9.1967

פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה (מס' 16) – 14.9.1967:
* מאשרים תשלום קצבת שארים לשוקר מרסל, אלמנת העובד שוקר ג'מיל  ז"ל, בהתאם לחוק.
הודעות:
* פיצוי ליחזקאל כדורי, עבור הנזק לנגרם למכוניתו, אשר הייתה בשכירות על ידי המועצה.
* אושררה פרישה לפנסיה (תקציבית ומצטברת) ולקצבת ביטוח לאומי, לששה עובדים (השמות בקובץ).

משתתפים:
י. כהן (יו"ר) – ראש המועצה, ס. כץ, מ. קרמר – סגני ראש המועצה, מ. גזית – חבר המועצה
ד. ענבי – מזכיר המועצה
חותמים: כהן וענבי

/// מיכל 68 / תיק 10 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש