פרוטוקול ישיבת המועצה (מס' 22) – 13.4.1967

פרוטוקול ישיבת המועצה (מס' 22) – 13.4.1967:
* מחליטים (לאחר דיון ארוך מאד) לייפות את כוחו של ראש המועצה או של גזית יעקב, לנהל משא ומתן בשם המועצה, לקבלת הלוואה מחו"ל (בהימנעות קרפ).
* מאשרים פה אחד:
הקמת ועדת בחינה למכרזים פנימיים ופומביים למשרות פנויות (שירות עובדים).
שחרור מהיטל עינוגים למופעי תרבות בקריה (לעידוד פעולות תרבותיות).

משתתפים:
י. כהן – ראש המועצה, ס. כץ, מ. קרמר – סגני ראש המועצה
מ. גזית, א. קרפ, י. סמרה, ז. נוימן, י. דאר,  א. שטיינגרטן – חברי המועצה
ד. ענבי – מזכיר המועצה, א. אחידב – גזבר המועצה
צילה דגון – רושמת הפרוטוקול
חותמים: כהן ודגון

/// מיכל 68 / תיק 10 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש