פרוטוקול ישיבת המועצה (מס' 25) – 12.7.1967

פרוטוקול ישיבת המועצה (מס' 25) – 12.7.1967:
מאשרים (פה אחד):
* את הנצחת זכרם של חללי קריית אונו במלחמת ששת הימים בגן הגיבורים, לקראת יום העצמאות הקרוב.
* לפטור ממס משפכות שכולות ממלחמת ששת הימים, בשנת הכספים 1967-68 – ובשנת הכספים הבאה,
לנהוג בהתאם לחוק הקיים.
* הוצאה כספית מיוחדת, לשעת חירום.
* החתמת צ'קים על ידי ראש המועצה וסגניו, שחזרו לעבודה – מר אונגר יחתום בהיעדרו של אחידב הגזבר.
* הארכת מכרז ביוב בשיכון גרין לתקופה של שבועיים – ופרסום על כך בעיתון.
* ראש המועצה מבקש לאשר מספר הלוואות – ההחלטה בפרוטוקול לא ניתנת לקריאה).

משתתפים:
י. כהן – ראש המועצה, ס. כץ, מ. קרמר  – סגני ראש המועצה
מ. גזית,  ז. נוימן, א. שטיינגרטן – חברי המועצה
חסרים:  א. קרפ, י. סמרה, י. דאר – חברי המועצה
ד. ענבי – מזכיר המועצה
צילה דגון – רושמת הפרוטוקול
חותמים: כהן ודגון

/// מיכל 68 / תיק 10 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש