פרוטוקול ישיבת המועצה (מס' 23) – 10.5.1967

פרוטוקול ישיבת המועצה (מס' 23) – 10.5.1967:
* מאשרים (פה אחד) הארכת מועד תשלום הנחה ממסים לשבועיים נוספים (בגלל החגים).
* מחליטים (פה אחד) על קבלת הלוואה מבנק טפחות.
* מאשרים (פה אחד) את מינוי סמרה ליו"ר ועדת הד-הוק להנחה בעבודות פיתוח, במקום קרפ.
* דיון בנושא תשלומים לקופ"ח עבור מקבלי ביטוח לאומי ומענק זקנה.
ראש המועצה, לסיום: דרוש הסדר שיהיה טעון את אישור המועצה, היות וזה עניין עקרוני.
* מאשרים (פה אחד) ביטול הגבלות לגבי מתן רישיונות במרכז המסחרי קיראון, לחנויות למצרכי מזון.
* שונות – ללא החלטות.

משתתפים:
י. כהן – ראש המועצה, ס. כץ, מ. קרמר – סגני ראש המועצה
מ. גזית, י. סמרה, ז. נוימן, י. דאר,  א. שטיינגרטן – חברי המועצה
חסר: א. קרפ – חבר המועצה
ד. ענבי – מזכיר המועצה, א. אחידב – גזבר המועצה
צילה דגון – רושמת הפרוטוקול
חותמים: כהן ודגון

/// מיכל 68 / תיק 10 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש