פרוטוקול ועדה ארכיטקטונית 6.11.1963

מיקום מוסדות ציבור בשטח הפיתוח – הקטע שבתכנון אדריכל לוטן

אין בשטח שהוקצה לקיראון מספיק מקום למוסדות ציבור כפי שנדרש לאור גודל האוכלוסייה.
הוועדה העבירה את המוסדות הפחות חיוניים לשטח מחוץ למתחם.
סוכם להטיל על כרמי, הררי ואורן לבדוק את התוכנית המוצעת ולהגיש מפה גרפית בה יודגש המיקום של כל מוסד.

משתתפים
חברי הועדה : הפסל יצחק דנציגר , אדריכל רם כרמי, אדריכל הררי מיופה – בא כוחו של אדריכל לוטן, אדריכל
משה קופמן
ראש המועצה מר יעקב כהן, סגני ראש המועצה מר נחמיה בוקצ'ין וסמי כץ. עמוס אורן – מהנדס המועצה.
מוזמנים: קולין את זהבי.

/// מיכל 41 / תיק 6 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש