פרוטוקול ועדה ארכיטקטונית 30.10.1963

הוצגה מפה למוסדות ציבורים בשטח הפיתוח – הקטע הדרומי של תכנית לוטן. הובהר כי יש להגיש מפה לשטח היישוב כולו, והוטל על לוטן להביאה לישיבה הבאה.
אדריכל לוטן נוסע לחודש את מקומו ימלא אדריכל הררי.

משתתפים: אדריכלים – רם כרמי, ישראל לוטן, משה קופרמן.
מהמועצה: יעקב כהן, נחמיה בוקצ'ין, סמי כץ, עמוס אורן (מהנדס המועצה).
חסר: יצחק דנציגר (יו"ר)
מוזמנים: הררי  – אדריכל ממשרד לוטן

/// מיכל 41 / תיק 6 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש