פרוטוקול הוועדה הארכיטקטונית מישיבתה ביום 7.5.1963

*נקבע לאחר דיון, שרוחב כביש בקעת אונו (כביש מס 1) צריך להיות 30 מטר.
*סוכם להזמין לישיבה הקרוב את יועצי המועצה לענייני מים וביוב, לצורך בדיקת נושא הנחת הצנרת.

משתתפים
חברי הוועדה : אדריכל משה קופמן, אדריכל רם כרמי
משתתפים :ראש המועצה מר יעקב כהן, סגן ראש המועצה מר נחמיה בוקצ'ין, אינג' עמוס אורן – מהנדס המועצה

/// מיכל 41 / תיק 6 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש