פרוטוקול הוועדה הארכיטקטונית 5.2.1963

 

*בנושא הכבישים בשטח הפיתוח הוחלט לקיים דיון נוסף כדי לבדוק את ההתאמה ואת קיומה של רשת כבישים מסודרת.. 

*הוטל על מהנדס המועצה לדאוג לאשור ועדת בנין ערים  להפקעת קטע לצורך סלילת כביש שדרות האורנים ברוחב מלא.

*האדריכל לוטן התבקש להגיש תוכנית למעון הילדים תוך שימת דגש על האקוסטיקה והטקסטורה.

*לגבי חדר הקריאה האזורי ליד שיכון האקדמאים על האדריכל לוטן להגיש תוכנית כוללת להגדלה. .המיקום ייבדק מחדש בישיבה.

*בנושא גני הילדים הוועדה החליטה שהאדריכל אברהם והמהנדס אורן ייפגשו עם מפקחת גני הילדים על מנת לבדוק את מידת ההתאמה של התוכנית לצרכי 80 ילדים ב2 יחידות גני הילדים.

*מיקום הגנים יידון בוועדה ביום שני, בתכנון יש לשים דגש על האקוסטיקה והטקסטורה.

*הפקעת השטח לצורך מאגר המים תועבר בדחיפות לאישור ועדת בנין העיר. מהנדס המועצה ימסור לוועדה נתונים על המאגר.

*הוועדה תפנה להנהלת המועצה בבקשה לאישור הקצבה של עד  1000ל"י לצורך העסקת עובד להכנת מפות וסקרים לתוכנית האב .הזמן המוערך להכנתה כשנה.

* הוחלט להזמין את מנהל חברת מפדה אזרחי ד"ר שטופ לישיבה הקרובה על מנת להצביע על ביצוע לקוי של 2 בתים שהוקמו על ידה ולהודי שאין אשור להמשך הבניה כנ"ל.

*הוחלט להכביר את בניין קי לשטח המרכז המסחרי ראש המועצה התבקש לטפל בהקצאת הקרקע.

* הומלץ על הקמת בניין רב קומות בשטח הקולנוע שייהרס לצורך הביצוע.

*לאחר הבטחת ההסדר יוזמן האדריכל של בעלי הקולנוע כדי לקבל הנחיות להגשת התוכנית

*הומלץ על שמירת שטח האמפיתאטרון וניצולו לפעולות ספורט ובידור לנוער.

*נקבע שאופן הבנייה באדמות פלינטר ייקבע רק לאחר קביעת ייעוד שטחי הקרקע בשטח הפיתוח הנמצאים מזרחה להן.

משתתפים:

חברי הוועדה,  אדריכל משה  קופמן, , אדריכל  רם כרמי, הפסל יצחק דנציגר-יו"ר

ראש המועצה מר יעקב כהן, סגני ראש המועצה מר נחמיה בוקצ'ין ומר סמי כץ. אינג' עמוס אורן- מהנדס המועצה.

מוזמנים: אדריכל לוטן, אדריכל אברהם

/// מיכל 41 / תיק 6 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש