פרוטוקול ועדה ארכיטקטונית  5.12.1963

פרוטוקול ועדה ארכיטקטונית  5.12.1963

הועלתה הצעה לשלם לחברי הוועדה בהתאם להשתתפותם בישיבות לפי תעריף:

80 לא"י לישיבה ליו"ר, 60 לא"י לחברי הוועדה.

חברי הוועדה יתנו תשובה למוצע.

 

חברי הוועדה :הפסל יצחק דנציגר, אדריכל רם כרמי, , אדריכל משה קופמן

משתתפים : ראש המועצה  מר יעקב כהן, נחמיה בוקצ'ין,

/// מיכל 41 / תיק 6 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש