פרוטוקול הוועדה הארכיטקטונית 5.1.1964

*סוכם שמזכירת הוועדה תשמור בתיק מיוחד את התוכניות המאושרות.
*סוכם שתוכנית המוגשת למוסד ציבורי תלווה באומדן כספי.
*סוכם להוציא למכרז את הקמת בית ספר עממי בשטח פיתוח בהשתתפות האדריכלים יער.
*יוצאו למכרז 2 תכניות של משרד השיכון למבני חינוך : טיפוס אשדוד וטיפוס כרמיאל במגביל לבית הספר המתוכנן
על ידי האדריכלים יער.

משתתפים
חברי הוועדה : הפסל יצחק דנציגר (יו"ר) , אדריכל רם כרמי, אדריכל ישראל לוטן, אדריכל
משה קופמן
משתתפים :ראש המועצה מר יעקב כהן, סגני ראש המועצה מר נחמיה בוקצ'ין וסמי כץ.
מוזמנים: מר פידרר מנהל אגף התכנון במשרד הפנים, אדריכלים יער, מר קידר.

/// מיכל 41 / תיק 6 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש