פרוטוקול הוועדה הארכיטקטונית 3.3.1963

*בנושא מאגר המים הודיע יושב הראש כי התוכנית שהכין נמצאת בשלבי בדיקה. האדריכל קופמן יגיש את תוכניתו בישיבה הקרובה אליה יוזמנו מהנדסי המים אלניר, נתן ארד והיימן.

* נקבע כי יש צורך בהקמת שוק. לא הייתה התנגדות למיקום שהציע האדריכל לוטן בתנאי שישתלב בציר. האדריכל לוטן התבקש לבדוק את אפשרות הקמתו בקרבת אזור התעשייה הקיים.

* האדריכל כרמי התחייב להכין תוכנית כללית למרכז המסחרי ולהגישה לוועדה תוך חודש ימים.

*אושרה תוכנית האדריכל לוטן למעון הילדים.

*האדריכל לוטן התמנה להיות האחראי לגבי ביצוע כל העבודות בשטח הפיתוח על כל הגופים העוסקים בנושא לתאם אתו ולקבל את אישורו. האדריכל לוטן יביא בפני הוועדה את התוכנית למתאר שטח הפיתוח לפני העברתה לאגף התכנון של משרד הפנים.

משתתפים:

חברי הוועדה,  אדריכל משה  קופמן, , אדריכל  רם כרמי, הפסל יצחק דנציגר-יו"ר אדריכל י.לוטן

נוכחים :ראש המועצה מר יעקב כהן, סגני ראש המועצה מר נחמיה בוקצ'ין ומר סמי כץ.,:אינג' עמוס אורן- מהנדס המועצה.

/// מיכל 41 / תיק 6 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש