פרוטוקול ועדה ארכיטקטונית 29.12.1963

אדריכל כרמי בקש להוסיף התנגדותו לכל הכניסות לשטח בתכנית דרום אפריקה.
תיבדק עלות הקמת כיתה בבי"ס עממי בשטח הפיתוח.
מזכירת הוועדה תודיע לאדריכל יער שיודיע לאדריכל לוטן על שינוי במיקום בית הספר.
נדרש שינוי בתכנית ויטקובר באומן.

חברי הוועדה :הפסל יצחק דנציגר, אדריכל רם כרמי, אדריכל ישראל לוטן, אדריכל משה קופמן
משתתפים : ראש המועצה יעקב כהן, סמי כץ, נחמיה בוקצ'ין,

/// מיכל 41 / תיק 6 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש