פרוטוקול ועדה ארכיטקטונית 29.1.1963

 

*נערך דיון בנושא הכבישים. בהשתתפות במהנדס שלזינגר ממשרד עקרון ונקבעו הדברים הבאים:

*כבישי הכניסה לקריית אונו :דרך בר אילן והמשך שד' אורנים יתוכננו לרוחב 30 מ'. מהנדס המועצה יגיש תוכנית בצורה גרפית הסלילה תעשה בתאם לאפשרויות המימון של המועצה.

*בדרך בר אילן יש לבדוק את נושא העברת עמודי הטלפון והטרנספורמטור. וכן אפשרות סלילה על שטח גבעת שמואל ואפשרות הרחבה לשטח פתח תקוה בחלק הגובל אתה.

*הכבישים הפנימיים הרצל והנשיא יורחבו עד המקסימום האפשרי על הוועדה לקבוע את רוחב המדרכה.

*הוחלט על ביצוע בנית כיתות נוספות בבית ספר ניר. נקבע כי הצריף ובית ההתעמלות בקצה הימני  יורדו לצורך הרחבת המעבר למרכז המסחרי.

* אדריכל קופמן יגיש תוכנית לבצוע ותכנית כוללת להשלמת בית ספר.

*התקבלה התוכנית להשלמת בית הספר התיכון בתיקון קטן – העברת מקום האולם.

*נושא בנין קיי נדחה לשבוע הבא.

* בנושא הבנייה הגבוהה בשטח גרין הועברה אליהם הודעה שעדיין לא ניתן לקבל החלטה.

*לאור בקשת המפדה האזרחי לקבל אישור לבניית בתים גבוהים ליד המרכז המסחרי הושגה הסכמה עקרונית . עליהם להגיש תוכנית בינוי כוללת של השטח ולהדגיש אפשרויות חנייה.

* בנושא בית הספר העצמאי ובית הספר לחינוך מיוחד הוחלט לדחות את ההצעה בדבר הקמת 2 מבנים מ2 צדי הכביש  מטעמי בטיחות. הוצע להעביר את הקמתם לשטחים מתאימים אחרים.

* לגבי בית הספר לחינוך מיוחד מחכים להחלטה (תוכנית השטח בהקפאה)

*לגבי בית הספר העצמאי התקבלה הצעת ראש המועצה להקימו בשטח הפיתוח.

*מהנדס המועצה התבקש להעביר לוועדה את התוכניות הנוגעות לבנייה ציבורית, עבודות פיתוח לסוגיהן, ובניית בתי מגורים החורגים מהתוכנית המקובלת.

משתתפים

חברי הוועדה,  אדריכל משה  קופמן, , אדריכל  רם כרמי, הפסל יצחק דנציגר-יו"ר

משתתפים :ראש המועצה מר יעקב כהן, סגני ראש המועצה מר נחמיה בוקצ'ין ומר סמי כץ, אינג' עמוס אורן- מהנדס המועצה

/// מיכל 41 / תיק 6 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש