פרוטוקול הוועדה הארכיטקטונית מישיבתה ביום 27.5.1963

*לגבי כביש 1 סוכם לבנות מדרכות בצדי הכביש ברוחב 22 מטר ולהבטיח רזרבה לכביש ברוחב 30 מטר.
*מהנדס זילברמן ענה על הערות לגבי רמת עבודות הפיתוח בשטח הפיתוח.
*נושא פתרון נאות לגינון נמצא בטיפול משרד השיכון.
* בעיית מיקום תליית הכביסה ניתנת לפתרון חלקי בלבד.
* בעיית הרטיבות בדירות תיפתר ע"י ביצוע טיח מותז ברמה גבוהה.
* בעיית דודי השמש תובא לדיון ועדת בניין ערים לצורך קביעת תקנות בנדון.
* לצורך התייחסות לשאר ההערות, יקוים סיור בשטח בשבועות הראשונים של יוני.

משתתפים
חברי הוועדה, אדריכל משה קופמן, אדריכל ישראל לוטן,
משתתפים :ראש המועצה מר יעקב כהן, סגני ראש המועצה מר נחמיה בוקצ'ין ומר סמי כץ, אינג' עמוס אורן – מהנדס  המועצה
נעדרים :, אדריכל רם כרמי (בחו"ל) הפסל יצחק דנציגר (לוויה)
מוזמנים: מהנדס זילברמן – סגן המהנדס המחוזי – משרד בשיכון.

/// מיכל 41 / תיק 6 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש