פרוטוקול הוועדה הארכיטקטונית 26.3.1963

*בנושא מאגר המים, מהנדס המים שטוק הודיע שהמבנה המוצע עונה על הצרכים הפונקציונליים והפרש המחיר בינו לבין מאגר מים סטנדרטי הוא 100000 ל"י.

*מר שינן הביע ספקות לגבי התוכנית  ולגבי הערכת המחיר.

*הנהלת המועצה תקבע את עמדתה לאחר שיו"ר הוועדה ייפגש פעם נוספת עם יועץ המים של המועצה מר נתן ארד כדי לבחון את ההערות שנשמעו.

*לאחר עיון בתוכנית הכיכר במרכז המסחרי שהוגשה על ידי מר ליפא יהלום הדגישה הוועדה  את הצורך בתוספת צל ומקומות ישיבה לשטח הכיכר המשתרעת על 3 דונמים.

*מר ליפא יהלום התחייב לתכנן ברוח הדברים שצוינו.

*הוחלט על שינוי התוואי של כביש מס 4 בשטח הפיתוח על מנת שהכביש יתקשר עם הציר המתוכנן.

*הוחלט להזמין לישיבה הקרובה 3 משרדים שהציעו שרותי תאום ופיקוח על ביצוע עבודות פיתוח בקריית אונו: חברת "מגן", חברת "בינרם" גוטמן את פיש.

 

משתתפים:

חברי הוועדה,  אדריכל משה  קופמן, , אדריכל  רם כרמי, הפסל יצחק דנציגר-יו"ר אדריכל ישראל לוטן

נוכחים :ראש המועצה מר יעקב כהן, סגני ראש המועצה ומר נחמיה בוקצ'ין מר סמי כץ.,:אינג'

נעדרים: עמוס אורן – מהנדס המועצה.(בחופשה)

מוזמנים: מהנדסי המים ה"ה נ.ארד,שינן, שטוק, מהנדס חברת קיראון – מר תומר, מתכנן הגנים של חברת קיראון – מר ליפא.

/// מיכל 41 / תיק 6 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש