פרוטוקול הוועדה הארכיטקטונית 26.1.1964

*לגבי תוכנית משרד שיכון לבנייה לאורך בקעת אונו, חברי הועדה הדגישו את הצורך בהרחבת המרחקים בין הבתים במעברים , בין קבוצות הבניינים. מזכירת הוועדה התבקשה להתקשר עם אדריכל קופמן בנושא ,לאור העדרו של אדריכל לוטן מהישיבה.
*הוועדה המליצה על הקמת מבנה למכון לעיצוב המוצר באזור החנויות בשטח קריית אונו, לאור בקשת מר משה כהן.
*לאור בקשת ראש המועצה לדון בהמלצת ועדת בנין ערים להגביה את מאגר המים, ביקשה הוועדה לבדוק את היתרונות הפונקציונליים של ההצעה ולחוות את דעתה  לאחר הבדיקה.
*הוחלט שההחלטה לגבי מבנה בית הספר של אגודת ישראל תהיה לאחר תוצאות המכרזים שהוצאו.
*האדריכל משה קופמן התבקש לתכנן בית ספר למוגבלים.
*להקמת בריכת השחייה, הוצע השטח הצפוני לאצטדיון, ההחלטה נדחתה לשבוע הבא.
*נקבע לתאם פגישה של הוועדה עם מר דש – מנהל אגף התכנון של משרד הפנים . קולין את זהבי יוזמנו לפגישה.
*תכניתו של הפסל דנציגר לגינון בשטח גרין, התקבלה עקרונית. הפסל התבקש להגיש תקצוב משוער לתוכנית.

משתתפים
חברי הוועדה : הפסל יצחק דנציגר , אדריכל רם כרמי, , אדריכל משה קופמן
משתתפים :ראש המועצה מר יעקב כהן, סגן ראש המועצה מר נחמיה בוקצ'ין .
נעדרים: אדריכל י. לוטן, מר סמי כץ.
מוזמנים: גב' גרוס, מר משה כהן מקריית אונו.

/// מיכל 41 / תיק 6 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש