פרוטוקול ועדה ארכיטקטונית 24.11.1963

ראש המועצה מבקש להוסיף חנויות שתהיינה בבעלות המועצה. כרגע החנויות המוצעות הן בבנייה ובבעלות חברת קיראון.
אדריכל הררי התבקש לשנות מיקום הגן, כך שלא יהיה ליד הכביש  – למנוע סיכון רעש ואבק מהילדים.
אדריכלים יסקי ואלכסנדר יגישו תכנית לגן ילדים שיהיה אולי אב טיפוס לגני הילדים בשכונה. עד לקבלת אישור הצוות גני ילדים ייבנו לפי התכנית של אברהם.
תכנון בית הספר נמסר לאדריכל כרמי.
תכנון בית הכנסת נמסר לאדריכל קשת.
בוקצ'ין הציג תכנית לאיסוף אשפה מרכזית.

חברי הוועדה :הפסל יצחק דנציגר, אדריכל רם כרמי, אדריכל משה קופמן, אדריכל הררי (מיופה כוח לוטן).
משתתפים : ראש המועצה יעקב כהן, נחמיה בוקצ'ין, סמי כץ

/// מיכל 41 / תיק 6 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש