פרוטוקול הוועדה הארכיטקטונית מישיבתה 23.4.1963

*התוכנית שהכין האדריכל קופמן התקבלה כאלטרנטיבה, למקרה שהתוכנית הראשונית של המאגר לא תתבצע.
*האדריכל קופמן התבקש להכליל בגוף התוכנית את בתי המלאכה הקשורים במפעל המים ולתכנן התקנת מעלית במגדל, שישמש כנקודת תצפית גבוהה.
*מהנדס ברוש דיווח על מגעים עם קבלנים ביחס להקמת המאגר  – הדבר בר ביצוע. ההערכה הכספית שקבל נעה בסביבות 300000 ל"י .
*אושר מיקום ארעי לשוק על גבול "ישמח משה"  – צפונית לכביש התחתון המחבר את קריית אונו למיקום זה. נקבע כי נושא המיקום יעלה לדיון מחודש, כשישתחרר השטח המרכזי לאורך הציר
*תוכניתו של האדריכל לוטן התקבלה, ביסודה.
*נקבע כי על הבנייה להיעשות בצורה פשוטה ופרקטית.
*הושם דגש על צורך בהסדרי אשפה נאותים. אדריכל לוטן התבקש להביא הצעה לישיבה הקרובה.

משתתפים
חברי הוועדה :, הפסל יצחק דנציגר, אדריכל משה קופמן, אדריכל רם כרמי, אדריכל ישראל לוטן.
משתתפים :ראש המועצה מר יעקב כהן, סגני ראש המועצה ומר נחמיה בוקצ'ין ומר סמי כץ.
נעדר :אינג' עמוס אורן – מהנדס המועצה(חולה)
מוזמנים :מהנדס פ. ברוש, מהנדס ל.שינן, מהנדס נתן ארד,

/// מיכל 41 / תיק 6 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש