פרוטוקול הוועדה הארכיטקטונית 23.2.1964

*הוצע מיקום לבית כנסת אזורי בשטח הפיתוח. המיקום המוצע הוא דרומית לבית הכנסת הבבלי וגן הילדים אותם יש למחוק מהמפה. בית הכנסת הבבלי הקים במבנה "פיאו" יועבר ליד בית הכנסת התימני תוך מציאת שילוב ארכיטקטוני נאות
*מפת המצבה תסומן בצבעים. אדריכל קופמן יציע מועמד מתאים לביצוע המטלה.
* הוצעו 2 אלטרנטיבות למיקום מועדון הנוער. האחת על ידי לשכת העבודה והשנייה להרחיב את המועדון הקים.
*סוכם שבית הספר לחינוך מיוחד יוקם מערבית לבית הספר של אגודת ישראל.
* הוחלט שמהנדסי קיראון יביאו לוועדה הצעה בדבר שילוט מרכזי בשטח המסחרי של קיראון.

משתתפים
חברי הוועדה :, הפסל יצחק דנציגר, אדריכל משה קופמן
נעדרים חברי ועדה: אדריכל י. לוטן, אדריכל רם כרמי

/// מיכל 41 / תיק 6 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש