פרוטוקול הוועדה הארכיטקטונית מישיבתה ביום 21.5.1963

* אדריכל לוטן יודיע לאדריכל אברהם על המיקום המתאים לגן הילדים הכפול השני, שיוקם בשטח בנייה א של חברת קיראון.
* מר בוקצ'ין ואדריכל לוטן התבקשו להביא לוועדה מידע לגבי מספר והרכב האוכלוסייה בשטח הבנייה של חב' קיראון.
* הועלתה דעה, שיש לתכנן גני ילדים בדגם אחיד חדש, הדיון בנושא נדחה בשבועיים.
* סומן המקום להקמת בית ספר עממי בשטח הפיתוח דרומית לשטח הבנייה של שלב א של חב' קיראון, בין כביש 4 לתל השומר.
* לצורך הבטיחות בדרכים, נקבע שיש לדאוג למעבר תת קרקעי בכביש מס' 4, המוביל לבית הספר.
* הוטל על מזכירת הוועדה לברר אצל אדריכל זכי שלוש, את סדרי ההגשה של מכרז פומבי ולוח הזמנים הקשור לכך.
* נושא תכנון בית הספר קשור לדיון מסירת עבודות ציבוריות, שאמור להתקיים בעוד שבועיים.
* אושרה סופית תוכנית הכיכר המרכזית בשטח הפיתוח.
*לגבי הכבישים מס 1 ו- 4, דווח כי נמצא פתרון לבעיות הצנרת.
* לבקשת ראש המועצה, נדחה הדיון בנושא שטחי ציבור, עד לאישור תוכנית המתאר ע"י הוועדה המחוזית.
*נקבע כי בישיבה הקרוב ידונו בעקרונות למסירת תכנון של מבנים ציבוריים

משתתפים
חברי הוועדה : אדריכל משה קופמן, , אדריכל ישראל לוטן, הפסל יצחק דנציגר יו"ר הוועדה.
משתתפים :ראש המועצה מר יעקב כהן, סגן ראש המועצה מר נחמיה בוקצ'ין, אינג' עמוס אורן- מהנדס המועצה
נעדרים אדריכל רם כרמי, (בחו"ל) מר סמי כץ(מחלה)
מוזמנים: מהנדס חברת קיראון מהנדס תומר, מתכנן הגנים של חברת קיראון מר ליפא יהלום, אדריכל ר. אברהם.

/// מיכל 41 / תיק 6 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש