פרוטוקול ועדה ארכיטקטונית 17.11.1963

1. אישור פרוטוקול 42/63
2. כדי להחליט על מיקום מוסדות ציבור, על אדריכל הררי (בא כוח אדריכל לוטן) למפות את שבילי הגישה עד הפגישה הבאה.
סוכם על מיקום מרכזייה טלפונית וצורתה.
סוכם כי הבית הסמוך יהיה במרחק 10 מטר מהמרכזייה.
לתכנון שכונת קיראון שבבנייה, יש להוסיף מיקום בית הספר וגן ילדים.
מקופ"ח הבהירו, כי יש לתכנן מרפאה בקומה אחת,  בחישוב של מרפאה ל-8000 נפש.
כן יש להוסיף 2 מרפאות לאור הבנייה הרבה.
מרפאה מקצועית תוקם בהמשך.

משתתפים: יעקב כהן – ראש המועצה, נחמיה בוקצ'ין
מוזמנים: גב' עלי גרוס, אדריכלים: ויטקובר, באומן
ד"ר פלר, גולני, חצובי, בן-אפרים – קופ"ח

/// מיכל 41 / תיק 6 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש