פרוטוקול הוועדה הארכיטקטונית מישיבתה 16.4.1963

*המהנדס שטוק הביא מכתב מפורט, בו לקח על עצמו אחריות לביצוע מאגר המים עליו הוחלט.
*המהנדס ברוש, שבדק בגלל קוצר הזמן רק בצורה שטחית את הנתונים בנושא המאגר, העלה את הנקודות הבאות:
א. ביצוע המאגר קשה יותר ממאגרי מים אחרים.
ב. תיאורטית הוא אמור למלא את הפונקציות הנדרשות, אין קושי הנדסי בביצועו
ג. הביצוע חייב להיעשות ע"י קבלן מעולה בפיקוח ישיר של המהנדס האחראי.
ד. מחיר המאגר יהיה 300.000 ל"י לפחות.
*המהנדסים ברוש ושטרוק התבקשו להמשיך בבדיקת הבעיות וינסו למצוא דרך להוזיל את המחיר.
* האדריכל קופמן והמהנדס שינן הגישו תוכנית אלטרנטיבית למקרה שהמאגר לא יבוצע. אדריכל קופמן התבקש להכין תוכנית מתוקנת בצורת 2 גלילים ומשטח.
*לגבי סמל המועצה סוכם על הצעה מספר .7
*הוחלט למסור את עבודת שירותי התאום והפקוח באתר על ביצוע עבודות הפיתוח למשרד גוטסמן את פיש .

משתתפים
חברי הוועדה :, הפסל יצחק דנציגר, אדריכל משה קופמן, אדריכל רם כרמי, אדריכל ישראל לוטן.
משתתפים :ראש המועצה מר יעקב כהן, סגני ראש המועצה מר נחמיה בוקצ'ין ומר סמי כץ, אינג' עמוס אורן
מוזמנים :מהנדס פ. ברוש, מהנדס סטרוק, מהנדס ל.שינן, מהנדס נתן ארד, מהנדס משה שלו.

/// מיכל 41 / תיק 6 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש