פרוטוקול הוועדה הארכיטקטונית מישיבתה בתאריך 16.2.1964

*מיקום המרפאה בשטח הפיתוח נקבע בהצטלבות הכבישים בקעת אונו, פינת כביש מס' 7, בקטע הדרומי של שטח הבנייה של מומלצי המועצה.
*האדריכל כרמי, ראש המועצה ומר זהבי הרצו בנושא תכנית השלד. נקבע כי הדיון יערך בעוד שבועיים – ב-1.3 אליו יוזמן ייבין.

משתתפים
חברי הוועדה :, הפסל יצחק דנציגר, אדריכל י. לוטן, אדריכל רם כרמי, , אדריכל משה קופמן
משתתפים :ראש המועצה מר יעקב כהן, סגני ראש המועצה מר נחמיה בוקצ'ין ומר סמי כץ.
מוזמנים: פרופסור אילון – הטכניון חיפה, האדריכל צ'צ'יק,- משרד השיכון, אדריכל שוויד – משרד הפנים, אדריכל מ. זרחי, קולין את זהבי, מר שניידר – הנהלת קיראון.

/// מיכל 41 / תיק 6 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש