פרוטוקול הוועדה הארכיטקטונית 12.3.1963

* האדירכל כרמי הודיע על דחייה במועד הגשת תוכנית המרכז במסחרי בשל עיכוב בקבלת התוכניות הנדרשות. אינג' אורן ידאג להמציא לו את כל התוכניות הנדרשות בדחיפות.

* הוחלט לבדוק את הצעת יו"ר המועצה להקים את משרדי המועצה בשטח השייך לה ברח' הנשיא מול גן הגיבורים.

*המיקום לשוק שהוצע על ידי האדריכל לוטן יורד מהפרק הצעת האדריכל קופמן תיבדק מחדש.

*בנושא מאגר המים יו"ר המועצה הודיע על ביטול התוכנית הראשונה בשל מחירה. התקבלה תוכניתו החדשה מהנדסי המים התבקשו לבדוק אותה מבחינה פונקציונלית לצורך דיון מחודש בישיבה הבאה. הם התבקשו להביא פרוט מחיר שלה לעומת תוכנית סטנדרטית. הצעות אחרות שהוגשו לא התקבלו.

*האדריכל לוטן הודיע שיביא את תוכנית  המתאר לאינפורמציה לישיבה הבאה.

 משתתפים:

חברי הוועדה,  אדריכל משה  קופמן, , אדריכל  רם כרמי, הפסל יצחק דנציגר-יו"ר אדריכל י.לוטן

נוכחים :ראש המועצה מר יעקב כהן, סגני ראש המועצה מר נחמיה בוקצ'ין ומר סמי כץ.,:אינג' עמוס אורן- מהנדס המועצה.

מוזמנים: מהנדסי מים – ב. ארד, שנין, היימן משה שלו

/// מיכל 41 / תיק 6 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש