פרוטוקול הוועדה הארכיטקטונית 12.2.1963

הוועדה הארכיטקטונית מישיבתה ביום  12.2.1963

*השגות הוועדה ביחס לטיב הבנייה של הבניינים שהוקמו ע"י המפדה האזרחי הוצגו בפני מנהל החברה ד"ר שטופ. הוחלט לקיים סיור בהשתתפות אדריכלי החברה וחברי הוועדה בבניינים שהוקמו ביום שלישי ה- 19.2 על מהנדס המועצה הוטל להעביר לידי ד"ר שטופ העתקי פניות של תושבי שיכון המפדה האזרחי.

*הוחלט שהפסל דנציגר והאדריכל קופמן יגישו בדחיפות תוכנית למאגר המים.

* התוכנית של מעון הילדים שהוגשה ע"י אדריכל לוטן התקבלה בישיבה שהתקיימה ב11.2 

*מהנדס המועצה דיווח כי תוכנית המשך סלילת כביש שדרות אורנים הומלצה ע"י הוועדה המקומית לפני הועדה המחוזית לבניין ערים.

*התרשים החדש של בית הספר התיכון התקבל בתיקון הכניסות לאולם.

*נקבע לקיים דיון נוסף לגבי מיקום הקונסבטוריון ומשרדי המועצה לאחר סיור במקום.

*ראש המועצה דיווח על המו"מ שהוא מנהל עם חברת "אור -און" בדבר בנית בנין קי בשטח שבחכירתם.

*הומלץ על התוכנית של השיכון ליוצאי המחתרת , בתנאי שבאותו אזור יוקמו בניינים גבוהים.

משתתפים:

חברי הוועדה,  אדריכל משה  קופמן, , אדריכל  רם כרמי,

נעדר: יו"ר הועדה הפסל יצחק דנציגר

ראש המועצה מר יעקב כהן, סגני ראש המועצה מר נחמיה בוקצ'ין מר סמי כץ.,:אינג' עמוס אורן- מהנדס המועצה.

מוזמן:ד"ר שטופ מנהל חברת המפדה האזרחי.

 

/// מיכל 41 / תיק 6 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש