פרוטוקול הוועדה הארכיטקטונית 12.1.1964

*הוטל על מהנדס קידר לעדכן את מפת קריית אונו בהתאם לתוכניות המאושרות בוועדה הארכיטקטונית.
* סוכם כי הבסיס לתמחור בתכנון מוסדות צבור הוא הסטנדרט הגבוה של משרד השיכון
*הוצגו 2 הצעות תוכנית ע"י האדריכל לוטן. התקבלה עקרונית ההצעה השנייה האדריכל התבקש להביא תוכנית מעודכנת שתכלול את הערות הוועדה.
*הומלץ על הקמת 2 מחסנים מרכזיים: האחד לאחסון סחורות ליד מרכזיית הטלפונים והשני לאחסון כלים בצרוף שירות סיכה ורמפה לשירותי אשפה ליד אזור התעשייה.
*סוכם על העתקת בית הכנסת מדרך בר אילן לרחוב הרצל.
*סוכם על התקנת תאורה פלורסנטית במרכזים הציבוריים ותאורת כספית ביתר האזורים.
*סוכם לבקש את האדריכל רפי אברהם להכין תוכנית בנייה מחודשת של בית ספר ניר.
*אדריכל קופמן התבקש להגיש תוכנית לגמר תכנון בית הספר התיכון.
*אדריכל רם כרמי הציג תוכנית שלד הבנויה על ציר מרכזי וחלוקת קריית אונו ל 8 אזורים. מהנדס זהבי השלים הסבר על מערכת הכבישים ומר יבין על חלוקת מוסדות הציבור.

משתתפים
חברי הוועדה : הפסל יצחק דנציגר , אדריכל רם כרמי, אדריכל ישראל לוטן, אדריכל
משה קופמן
משתתפים :ראש המועצה מר יעקב כהן, סגני ראש המועצה מר נחמיה בוקצ'ין וסמי כץ.
מוזמנים: מר פידרר מנהל אגף התכנון במשרד הפנים, אדריכלים ויטקובר את באומן מהנדס קידר. מר שניידר, קולין את זהבי מר ייכין, אדריכלים יסקי את אלכסנדרוני (נעדרו), 5 אדריכלים מקריית אונו.

/// מיכל 41 / תיק 6 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש